AVR32 kort

Dette er hovedkomponenten i systemet. Den er basert på en AVR32 UC3B0xxx kontroller. Dette er en kjekk liten sak med ganske mye ram og flash, samt at den kommer i 64 pins pakke. Det siste er nødvendig for å få plass.

Jeg laget en 3d modell i et inspirert øyeblikk. SD kortleseren er på undersiden av kortet, under USB kontakten.

Mikrokontroller