Develop-kort

Dette er kun et generelt breakout kort.

Alle pinnene fra stack-kontakten er ført ut til hull slik at man kan lodde ledninger til dem. I tillegg er det et felt med hull der hullene er koblet sammen i kolonner på den ene siden av kortet, og rader på den andre siden. Her kan man koble på komponeneter, og så bruke skalpel for å skjære bort koblinger.

Mikrokontroller